Strona internetowa Firmy budowlano-remontowej Kobeszko & Syn Zakład rozpoczął działalność w roku 1986 z jednoosobowym kierownictwem. Od roku 1989 do połowy 2002 prowadziliśmy działalność w formie Spółki cywilnej. Obecnie działamy jako Spółka Jawna zarejestrowana przez XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Szczecinie i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000115873. Od ośmiu lat zatrudniamy 22 wykwalifikowanych pracowników posiadających stosowne uprawnienia instalacyjne i budowlane oraz uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Cztery osoby stanowią Kierowniczą Kadr techniczną. Zakład w podstawowej działalności specjalizuje się w budowie nowoczesnych systemów grzewczych z alternatywnymi źródłami ciepła oraz bezobsługowych stacji uzdatniania wody wg najnowszych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Wykonujemy również w pełnym zakresie roboty budowlane związane z budową, modernizacją i remontami budynków. Roboty realizujemy kompleksowo od projektu z wykonaniem pod klucz. Zakład posiada solidne zaplecze warsztatowe, wysokiej klasy sprzęt ,narzędzia oraz środki transportowe. Stworzyliśmy zespł usług projektowych ogarniający zakres kompletnych rozwiąza architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, geodezyjnych, geologicznych, instalacyjnych: (wentylacje, klimatyzacje ,instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania, stacje uzdatniania wody, alternatywne, ekologiczne systemy grzewcze ,instalacje elektryczne i automatyki przemysłowej ). Świadczymy również usługi inwestycyjno-remontowe w ramach generalnego realizatora inwestycyjnego. Przeciętny roczny obrót firmy w usługach wynosi od 2.500.000 do 4.000.000 zł. Kobeszko, Syn, Kobeszko & Syn, Hydrofornia, suw, filtr, pompa, stacja ,uzdatnianie wody, usługi serwisowe, roboty instalacyjne, remonty, Choszczno
lokalizacja: http://kobeszko.pl
 
 
 
witamy serdecznie
Kobeszko & Syn

Firma Kobeszko & Syn już od ponad dwudziestu lat działa na rynku budowlanym. Wielu zadowolonych inwestorów prywatnych, a także wybudowanych na zlecenie publiczne hal, magazynów, kotłowni, stacji uzdatniania wody świadczy o jakości wykonanych prac i o profesjonalizmie przedsiębiorstwa. Dzień dzisiejszy to kadra inżynieryjno-techniczna o dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowym z niezbędnymi uprawnieniami, nowoczesne rozwiązania techniczne i dbałość o warunki pracy całej załogi. To wszystko sprawia, że firma dynamicznie rozwija się i poszerza zakres swojej działalności o alternatywne i ekologiczne źródła energii.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie dostosowywania wody użytkowej firma opracowała własną, w pełni zautomatyzowaną, opartą w 90% na krajowych komponentach, technologię uzdatniania wody. Stacje uzdatniania wody firma wykonuje pod klucz, od projektu do wykonawstwa. Podobnie firma działa w dziedzinie budowy kotłowni gazowych i olejowych. Wykonuje inwestycje w całości, a także modernizuje istniejące kotłownie na paliwo stałe i unowocześnia je przekształcając w kotłownie gazowe lub olejowe. Kotłownie wyposażane są w nowoczesne układy automatyki i monitoringu, co zapewnia efektywną i bezawaryjną pracę oraz możliwość zdalnego sterowania i nadzoru.

czytaj dalej

Ostatnio wykonane prace
Zaprojektowanie i wybudowanie Przedszkola Publicznego w Golczewie wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 10 lat

Galeria


Zaproszenie do złożenia oferty

Przedsięwzięcie polega na budowie hali wytwórczo usługowej o powierzchni użytkowej 600 m2 przeznaczonej do wytwarzania elementów prefabrykatów budowlanych. Budowa jest planowana na działce o powierzchni 1,3139 ha będącej własnością spółki położonej w części przemysłowej miasta Choszczna. Realizacja projektu wiąże się również z zakupem, dostawą instalacją i uruchomieniem niezbędnych środków trwałych.

Zaproszenie do złożenia oferty
Wzór umowy
Formularz nr 1
Zestawienie cenowe
 
 
 
W ramach realizacji projektu zakład nasz wprowadził do oferty nową usługę polegającą na prefabrykacji elementów budowlanych (przepompownie ścieków, zestawy pompowe podnoszące ciśnienie, itp.).
 
 
 Usługi serwisowe Roboty instalacyjne Nowoczesne technologie Alternatywne źródła ciepła
Nowoczesne stacje uzdatniania wody Modernizacja i roboty Kontakt