Strona internetowa Firmy budowlano-remontowej Kobeszko & Syn Zakład rozpoczął działalność w roku 1986 z jednoosobowym kierownictwem. Od roku 1989 do połowy 2002 prowadziliśmy działalność w formie Spółki cywilnej. Obecnie działamy jako Spółka Jawna zarejestrowana przez XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Szczecinie i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000115873. Od ośmiu lat zatrudniamy 22 wykwalifikowanych pracowników posiadających stosowne uprawnienia instalacyjne i budowlane oraz uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Cztery osoby stanowią Kierowniczą Kadr techniczną. Zakład w podstawowej działalności specjalizuje się w budowie nowoczesnych systemów grzewczych z alternatywnymi źródłami ciepła oraz bezobsługowych stacji uzdatniania wody wg najnowszych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Wykonujemy również w pełnym zakresie roboty budowlane związane z budową, modernizacją i remontami budynków. Roboty realizujemy kompleksowo od projektu z wykonaniem pod klucz. Zakład posiada solidne zaplecze warsztatowe, wysokiej klasy sprzęt ,narzędzia oraz środki transportowe. Stworzyliśmy zespł usług projektowych ogarniający zakres kompletnych rozwiąza architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, geodezyjnych, geologicznych, instalacyjnych: (wentylacje, klimatyzacje ,instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania, stacje uzdatniania wody, alternatywne, ekologiczne systemy grzewcze ,instalacje elektryczne i automatyki przemysłowej ). Świadczymy również usługi inwestycyjno-remontowe w ramach generalnego realizatora inwestycyjnego. Przeciętny roczny obrót firmy w usługach wynosi od 2.500.000 do 4.000.000 zł. Kobeszko, Syn, Kobeszko & Syn, Hydrofornia, suw, filtr, pompa, stacja ,uzdatnianie wody, usługi serwisowe, roboty instalacyjne, remonty, Choszczno
lokalizacja: http://kobeszko.pl / usługi serwisowe
 
 
 
usługi serwisowe
Od początku działalności nasza firma kładzie ogromny nacisk na zapewnienie swoim klientom fachowego, szybko i sprawnie działającego serwisu. Pracownicy serwisowi w naszym zakładzie posiadają niezbędne uprawnienia energetyczne i dozorowe w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody, kotłowni gazowych i olejowych. Wyposażyliśmy nasz serwis w najnowszej generacji sprzęt do kontroli i regulacji obsługiwanych urządzeń miedzy innymi: Analizator spalin MRU, elektroniczne mikromanometry, detektory gazu, pehametry i wiele innych. Od wielu lat jesteśmy autoryzowanymi serwisantami wielu firm produkujących urządzenia grzewcze, automatykę urządzenia do uzdatniania wody w zakresie pierwszych uruchomień, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Nasi serwisanci biorą udział w wielu szkoleniach uzupełniających ich wiedze i umiejętności w zakresie obsługi serwisowanych urządzeń. W ramach serwisu nasza firma prowadzi stałą obsługę wielu obiektów w ramach stałej umowy serwisowej.

Wykaz Firm, dla których prowadzimy serwis Fabryczny 24h: Viessman, Ariston, Vaillant, Termet, Torus, Giersch, Riello, Körting, Ster gaz, De Dietrich, Schäfer, Chaffoteaux Epuro, InWater, Unical

SERWIS:
tel. kom. +48.601594018, +48.605266410
tel. st. +48.957689701
fax. +48.957689700
e-mali: serwis@kobeszko.com.pl
 
 
 
W ramach realizacji projektu zakład nasz wprowadził do oferty nową usługę polegającą na prefabrykacji elementów budowlanych (przepompownie ścieków, zestawy pompowe podnoszące ciśnienie, itp.).
 
 
 Usługi serwisowe Roboty instalacyjne Nowoczesne technologie Alternatywne źródła ciepła
Nowoczesne stacje uzdatniania wody Modernizacja i roboty Kontakt