Strona internetowa Firmy budowlano-remontowej Kobeszko & Syn Zakład rozpoczął działalność w roku 1986 z jednoosobowym kierownictwem. Od roku 1989 do połowy 2002 prowadziliśmy działalność w formie Spółki cywilnej. Obecnie działamy jako Spółka Jawna zarejestrowana przez XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Szczecinie i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000115873. Od ośmiu lat zatrudniamy 22 wykwalifikowanych pracowników posiadających stosowne uprawnienia instalacyjne i budowlane oraz uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Cztery osoby stanowią Kierowniczą Kadr techniczną. Zakład w podstawowej działalności specjalizuje się w budowie nowoczesnych systemów grzewczych z alternatywnymi źródłami ciepła oraz bezobsługowych stacji uzdatniania wody wg najnowszych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Wykonujemy również w pełnym zakresie roboty budowlane związane z budową, modernizacją i remontami budynków. Roboty realizujemy kompleksowo od projektu z wykonaniem pod klucz. Zakład posiada solidne zaplecze warsztatowe, wysokiej klasy sprzęt ,narzędzia oraz środki transportowe. Stworzyliśmy zespł usług projektowych ogarniający zakres kompletnych rozwiąza architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, geodezyjnych, geologicznych, instalacyjnych: (wentylacje, klimatyzacje ,instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania, stacje uzdatniania wody, alternatywne, ekologiczne systemy grzewcze ,instalacje elektryczne i automatyki przemysłowej ). Świadczymy również usługi inwestycyjno-remontowe w ramach generalnego realizatora inwestycyjnego. Przeciętny roczny obrót firmy w usługach wynosi od 2.500.000 do 4.000.000 zł. Kobeszko, Syn, Kobeszko & Syn, Hydrofornia, suw, filtr, pompa, stacja ,uzdatnianie wody, usługi serwisowe, roboty instalacyjne, remonty, Choszczno
lokalizacja: http://kobeszko.pl / nowoczesne stacje uzdatniania wody
 
 
 
nowoczesne stacje uzdatniania wody
Nowoczesne stacje uzdatniania wody firmy "Kobeszko & Syn"
W oparciu o wieloletnie doświadczenia w dziedzinie uzdatniania wody zakład nasz opracował własną w pełni zautomatyzowaną technologię uzdatniania wody, opartą w dziewięćdziesięciu procentach na polskich elementach i podzespołach. Przy współpracy z firmą FRISKO opracowaliśmy dwa typy sterowania układem uzdatniania:

Sterownik S-20 to bardziej zaawansowana technika sterowania od sterownika Koma. Proces wstecznego płukania jest załączany przez różnice ciśnień pomiędzy wlotem a wylotem wody w filtrze. Ponadto sterownik zarządza pracą pomp w układzie kaskadowym lub szeregowym posiada funkcje odczytu:
- wody pobieranej ze studni nr. 1 i 2
- wody czystej wyprodukowanej i podawanej do sieci wodociągowej.
Wszystkie odczytane dane sterownik za pomocą modemu lub radio modemu może wysyłać do komputera głównego. Wszystkie stany alarmowe układu sygnalizowane są optycznie i akustycznie, i w opcji z modemem wysyłane są do komputera głównego. Dodatkową funkcją jest sterowanie temperaturą i wilgotnością pomieszczenia stacji uzdatniania wody.
Sprężarka powietrza zastąpiona jest aspiratorem który zapewnia doskonałe napowietrzenie wody w czasie przepływu.

Sterownik SMART RX910 zawiaduje procesem wstecznego płukania po upływie czasu określonego w parametrach programu, steruje kaskadą pomp głębinowych z wyborem i samoczynną zamianą pompy wiodącej, steruje temperaturą wewnątrz budynku stacji uzdatniania wody. Ma możliwość wyboru rodzaju ustawienia filtrów [szeregowe lub równoległe].
Sprężarka powietrza zastąpiona jest aspiratorem który zapewnia doskonałe napowietrzenie wody w czasie przepływu.
 
 
 
W ramach realizacji projektu zakład nasz wprowadził do oferty nową usługę polegającą na prefabrykacji elementów budowlanych (przepompownie ścieków, zestawy pompowe podnoszące ciśnienie, itp.).
 
 
 Usługi serwisowe Roboty instalacyjne Nowoczesne technologie Alternatywne źródła ciepła
Nowoczesne stacje uzdatniania wody Modernizacja i roboty Kontakt